Miljöbillån

Bankerna har börjat erbjuda speciella lån för dig som tänker köpa en miljöbil. Dessa lån är mer förmånliga än ett vanligt billån. För att detta ska gälla måste banken eller kreditgivaren givetvis erbjuda speciella miljöbilslån, något som verkar bli allt populärare. Bilen du ska köpa måste leva upp till vissa standarder, den måste vara klassad som miljöbil, samma kriterier som gäller för regeringens miljöbilspremie. Läs mer om vilka kriterier bilen måste uppfylla för att bli klassad som miljöbil på: http://www.miljofordon.se