Låneförsäkring / Låneskydd

Många banker och privata låntagare erbjuder någon form av låneförsäkring. Det innebär oftast att du betalar en procent av den månadskostnad du betalar för att få en viss typ av säkerhet. Försäkringen skyddar dig ofta om du skulle bli sjuk, arbetslös eller dör. För att få en låneförsäkring måste du uppfylla vissa krav, dessa varierar hos bankerna men ofta måste du vara fullt frisk och ha ett arbete. Det är också ofta en maxålder som gäller för dessa försäkringar, inte sällan vid 64-65 års ålder.