Olagligt att låna pengar av hyresgäster

Finansinspektionen har enligt en artikel hos Sveriges Radio kommit fram till att det är olagligt för bostadsbolag att låna pengar av sina hyresgäster. Utlåningen har gått till på så sätt att hyran har sänkts istället för att betalning av ränta. Finansinspektionen kräver nu att verksamheten upphör inom ett halvår.

Det skulle vara tillåtet för bostadsbolagen att låna pengar på detta sätt om de var registrerade som ett inlåningsföretag. Men då är den högsta lånegränsen 50 tusen kronor, vilket bostadsbolagen ändå anser vara för lågt.