Ordlista

Annuitetslån
En form av lån där beloppet som betalas i är lika stor vid varje tillfälle. Vid en amortering så är därmed räntedelen störst i början av ett lån och sjunker senare då amorteringsdelen ökar.

Amortering
En amortering är en avbetalning på en skuld. En amortering är oftast en del av en skuld men kan även vara hela skuldbeloppet.

Borgennär
Borgenär är samma sak som fordringsägare, det vill säga den som exempelvis tillhandahåller ett lån.

Borgensman
En person som ”går i borgen” för en annan person som tar ett lån. Att vara borgensman innebär att man ställer upp med sin egna ekonomi som säkerhet för lånet.

Effektiv ränta
Den effektiva räntan är den totala kostnaden per år för lånet. Man lägger då ihop alla räntor, tillägg och eventuella andra kostnader och slår ut detta på ett år. Det är denna ränta som ofta används för att kunna jämföra olika lån.

Fordran
I ekonomisk betydelse betyder fodran den del av låneavtalet som borgenären besitter.

Försträckning
Ett avtal att överlämna något med villkor för att erhålla detta tillbaka. Används i vissa fall som ett annat ord för lån.

Galdenär
Den som har en skuld till någon annan. Den som har lånat ut kallas Borgennär.

Lån
Lån är ett avtal som innebär att en tar emot en summa pengar och samtidigt förbinder sig med att återbetala dessa.

Mikrolån
Mikrolån är ett lån som är av ringa storlek. Mikrolån har sitt ursprung från tredje världen då de användes för att stimulera verksamhet. Här används ofta mikrolån för att dryga ut pengarna strax innan löning.

Denna ordlista utökas ständigt…